Historic Landscapes: Character, Assessment and Visualization

Historic Landscapes: Character, Assessment and Visualization

“Historical Landscapes: Character, Assessment and Visualization” İYTE Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Merkezi (TAMİKAM), 02-03 Haziran 2017 tarihlerinde, British...
Tamikam Arama Toplantıları – 1

Tamikam Arama Toplantıları – 1

İYTE Tamikam,  Mimarlık Fakültesi’nin ilgi alanına giren konularda araştırma olanakları geliştirmek, ortak araştırma konuları belirlemek ve araştırma grupları oluşturabilmek...
İYTE Tamikam Konuşmaları: Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol

İYTE Tamikam Konuşmaları: Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol

“Urla Yarımadası Bitkisel Çeşitliliği ve Korumada Öncelikli Alanlar” İYTE Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Merkezi (TAMİKAM) ev sahipliğinde düzenlenen...