• 00
 • 003-2
 • 0001
 • 0002
 • 0004

İZMİR TARİH – Havralar Bölgesi Canlandırma ve Geliştirme Projesi

Projenin Amacı ve Kapsamı:

İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon Planına Yönelik Ön Projesi, İzmir-Tarih Projesi kapsamında hazırlanan Tasarım Stratejisi Raporu’nda proje alanı olarak belirlenmiş 19 alt bölgeden birinin canlandırma ve korunması amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan kentsel ve mimarî müdahale önerilerini kapsamaktadır. Proje, İYTE, TARKEM ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Mayıs 2015 tarihinde tamamlanmıştır.

Proje Ekibi:

 • Doç. Dr. Şeniz Çıkış (Proje Koordinatörü)
 • Doç. Dr. Mine Tanaç
 • Doç. Dr. Erdem Erten
 • Yrd. Doç. Dr. Nicel Saygın
 • Öğr. Gör. Dr. Can Gündüz
 • Öğr. Gör. Dr. İpek Ek
 • Öğr. Gör. Dr. Işın Can
 • Araş. Gör. Merve Kılıç
 • Araş. Gör. Nazlı Taraz
 • Y. Şehir Plancısı Hamid Reza Yazdani
 • Mimar Cansu Çelikyürek

0001

0002

00

003-2

0004