İZMİR TARİH – Kestelli Bölgesi ve Yakın Çevresi Canlandırma ve Geliştirme Projesi

Projenin Amacı ve Kapsamı:

İzmir Tarih Projesi Kestelli Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon Planına Yönelik Ön Projesi, İzmir-Tarih Projesi kapsamında hazırlanan Tasarım Stratejisi Raporu’nda proje alanı olarak belirlenmiş 19 alt bölgeden birinin canlandırma ve korunması amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan kentsel ve mimarî müdahale önerilerini kapsamaktadır. Proje, İYTE, TARKEM ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Ağustos 2016 tarihinde tamamlanmıştır.

Proje Ekibi:

  • Doç. Dr. Şeniz Çıkış (Proje Koordinatörü)
  • Öğr. Gör. Dr. Sema Doğan
  • Doç. Dr. Deniz Özkut
  • Doç Dr. Elif Kuş Saillard
  • Araş. Gör. Işılay Sheridan
  • Araş. Gör. Pelin Özkan
  • Araş. Gör. Suna Büyükkılıç
  • Mimar Orhan Asan

slider-alt

slider-alt2

slider-alt3

slider-1