Misyonumuz

  • Araştırma, eğitim, tasarım ve uygulama birlikteliğini sağlamak.
  • Kent/mekân/nesne tasarımı, çok boyutlu ve çok disiplinli çalışma perspektifini gerektirdiğinden disiplinler arası ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.
  • Üniversitenin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Mimari Restorasyon, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ve ilgili diğer konularda yapılan çalışmaları desteklemek ve ortak disiplinler arası çalışmalar için bir platform oluşturmak.
  • İlgili konularda ulusal ve uluslararası ortamlarla işbirliği içinde çözüm üreten, araştırma, proje ve danışmanlık hizmetleri sunan bir merkez olmak.
  • Yapılan araştırmaların eğitim ortamını geri beslemesini sağlayarak, eğitim ortamının zenginleşmesine katkıda bulunmak, disiplinler arası eğitim olanaklarını geliştirmek.
  • İlgili konularda lisansüstü öğrenciler ile diğer üniversitelerden genç araştırmacılara eğitim ve çalışma olanağı sağlayacak bir açık platform oluşturmak.