Vizyonumuz

  • Toplum yararına araştırma ve tasarım destek hizmeti sağlamak ve Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetleri desteklemek.
  • İlgili konularda lisansüstü çalışmalara destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek.
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmak, burs ve ödüller vermek.