Fikirden Projeye: İş Tasarımı

TAMİKAM 2019 Spring term events ended with the seminar titled  “From Idea to Project: Business Design”  by Sibel Ersin.

We thank SİBEL ERSİN and all the participants for their interest.

TAMİKAM_İş Tasarımı

TAMİKAM 2019 Bahar dönemi etkinlik serisi, Sibel Ersin’in  “Fikirden Projeye: İş Tasarımı / From Idea to Project: Business Design” başlıklı semineri ile sona erdi.

Sayın SİBEL ERSİN ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

TAMİKAM_İş Tasarımı